تعداد افراد سیگاری در جامعه ی ایران بنا به آمار معاونت سلامت وزارت بهداشت و درمان ده میلیون نفر است. سالانه صدها هزار نفر در اثر مصرف سیگار در ایران می میرند.

طبق قانون مصوب آذر ۸۵ محدودیت های شدید برای مصرف سیگار بوجود آمده، اما علیرغم این امر میزان مصرف سیگار روبه افزایش است. سالانه پنجاه و پنج میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف می شود. جالب اینکه در سال ۲۰۰۴ به گزارش وزارت کشاورزی امریکا، ایران چهارمین وارده کننده سیگار از آن کشور بوده که این رقم در سال ۲۰۰۵ به بیش از دوازده میلیارد نخ رسیده و بنا به گزارش انجمن آسم و آلرژی اخیراً به اولین وارد کننده سیگار از آمریکا تبدیل شده است.

مصرف سیگار

پژوهشهای موردی در یک منطقه روستایی بالاترین میزان شیوع سیگار را ۲/۲۸۸% و پائین ترین میزان شیوع در یک منطقه شهری (بندرعباس) ۹% گزارش شده است. میانگین ۶ پژوهش در مرکز اطلاعات علمی میزان شیوع سیگار را در مردان ایرانی ۲۰% و در کل جمعیت بالغ، ۵/۱۴% نشان می دهد. تحلیل داده های پژوهش ها نتایج زیر را بدست می دهد.

– میزان شیوع مصرف سیگار در مردان قریب به ده برابر زنان است.

– حداقل در یک منطقه جنوب میزان شیوع قلیان در زنان بالاتر از مردان بوده و به ۶/۱۳% می رسد. میزان شیوع آن در کل جمعیت این منطقه ۱/۹% بود.

– در مقایسه مطالعات میزان شیوع مصرف سیگار در روستاها بیشتر از شهرهاست.

نکته مهم در مورد سیگار این است که عامه مردم در اکثر نقاط جهان مصرف آن را اعتیاد محسوب نمی کنند، سیگار را وابستگی آور نمی دانند، بار منفی برای آن قائل نیستند، در ملاء عام و حتی با ژست و افتخار آن را دود می کنند، از عوارض بی شمار آن در سلامتی انسان آگاهی ندارند. آن را یک بیماری نمی دانند  و هرگز نمی دانند که باید برای رهائی از آن از درمان روان پزشکی بهره گیرند.

اما آنچه اهمیت سیگار و وابستگی به نیکوتین را دو چندان می کند، این است که سیگار دریچه نامرئی عبور از دنیای انسانهای سالم به دنیای اعتیاد است. به جرات می توان گفت هیچ فرد وابسته به حشیش، هروئین و کوکائین و … را نمی توان یافت که وابستگی را از سیگار آغاز نکرده باشد. آمار زیر تکان دهنده است:

نوجوانانی که سیگار می کشند:

– سه بار بیشتر از غیرسیگاری ها محتمل است که الکل مصرف کنند.

– هشت بار بیشتر از غیر سیگاری ها  احتمال مصرف ماری جوانا دارند.

– بیست و دو بار بیشتر از غیر سیگاری ها احتمال مصرف کوکائین دارند.

باید پذیرفت و به همگان آموخت که:

سیگار اعتیادآور قوی است. ترک آن نسبتاً دشوار و با عودهای مکرر همراه است، اما کاملاً عملی و ضروری است.

مصرف دخانیات موجب بیماری زائی و مرگ زودرس انسان است.

ترک سیگار

 1. عوارض بهداشتی مصرف سیگار و سودمندی ترک در سیر زمان:

  عوارض/سودمندی ترک سیگار:

  – توقف مصرف، مرگ پیش رس را کاهش می دهد بطوری که ۵۰% خطر در عرض ۵ سال پس از ترک از بین می رود و ۱ الی ۵ سال پس از زندگی بدون سیگار، میزان مرگ و میر تقریباً به حد افراد غیرسیگاری می رسد.

  – خطر مرگ و میر کلی در افراد سیگاری نسبت به غیر سیگاری دو برابر بیشتر است.

  عوارض/سودمندی ترک سیگار:

  – ۱۰ سال پس از پرهیز خطر سرطان ریه ۵۰%-۳۰% کاهش می یابد در زمان طولانی پس از ترک ادامه کاهش خطر.

  – خطر سرطان ریه در مردان سیگاری ۲۰ برابر بالاتر و در زنان سیگاری ۱۲ برابر بالاتر از غیر سیگاری هاست.

  عوارض/سودمندی ترک سیگار:

  ترک سیگار خطر را در عرض ۵ سال به نصف کاهش می دهد. ادامه پرهیز باز هم خطر را کمتر می کند.

  – سرطان حرفه دهان در مردان سیگاری بیش از ۲۰ برابر بیشتر است. در زنان ۱۰-۵ برابر

  عوارض/سودمندی ترک سیگار:

  – ترک، به طور معنی داری خطر را کاهش می دهد. پنج سال پس از ترک خطر ۵۰% کاهش می یابد.

  – خطر سرطان مری در سیگاری ها ۱۰-۵ برابر بیشتر است.

  عوارض/سودمندی ترک سیگار:

  – ترک، خطر را کاهش می دهد، اگرچه ممکن است پس از ده سال قابل سنجش باشد.

  – خطر سرطان پانکراس در سیگاریها ۳-۲ برابر بیشتر است.

  عوارض/سودمندی ترک سیگار:

  – ترک، فقط پس از چند سال خطر را ۵۰% کاهش می دهد.

  – خطر سرطان مثانه در سیگاریها ۴-۲ برابر بیشتر است.

  عوارض/سودمندی ترک سیگار:

  – ترک سیگار حتی چند سال پس از ترک خطر را پائین می آورد.

  – خطر سرطان دهانه رحم در زنان سیگاری ۳-۲ برابر بیشتر است.

 2. عوارض قلبی عروقی مصرف سیگار و سودمندی ترک:

  عوارض/سودمندی ترک سیگار:

  – با ترک سیگار خطر در زن و مرد کاهش می یابد. بیشترین کاهش ۶ ماه تا یکسال پس از پرهیز روی می دهد. ۱۵ سال پس از پرهیز خطر مانند افرادی است که هرگز سیگار نکشیده اند.

  – خطر بیماری عروقی قلب ناشی از سیگار در جوانان بیشتر از سالمندان است. در زن و مرد زیر ۶۵ سال خطر این بیماری سه برابر بیشتر از غیر سیگاری هاست.

  عوارض/سودمندی ترک سیگار:

  – خطر سکته قلبی جاری یا مرگ زودرس ۵۰% یا بیشتر کاهش میابد.

  – افراد با تشخیص بیماری عروقی قلب

  عوارض/سودمندی ترک سیگار:

  – ترک اساساً خطر را کاهش می دهد.

  – بیماری انسداد شریانهای محیطی

  عوارض/سودمندی ترک سیگار:

  – در عرض ۱۰ سال پس از ترک خطر به حد افرادی که هرگز سیگار نکشیده اند کاهش می یابد.

  – خطر سکته های مغزی در سیگاری ها ۵-۲ برابر بیشتر است.

 3. عوارض ریوی مصرف سیگار و سودمندی ترک

  عوارض/سودمندی ترک سیگار:

  – پس از ترک کاهش یافته اغلب در عرض ۶ ماه از بین می رود.

  – علائم تنفسی نظیر سرفه، خلط، ویزینگ

  عوارض/سودمندی ترک سیگار:

  – عملکرد ریوی می تواند به تدریج در عرض چند ماه حدود ۵۰% اصلاح شود.

  – افرادی که بیماری انسدادی مزمن ریوی واضح ندارند.

  عوارض/سودمندی ترک سیگار:

  – با تداوم پرهیز از سیگار، میزان کاهش عملکرد ریوی در سیگاری های سابق به سطح افرادی که هرگز سیگار نکشیده اند بر می گردد.

  – تسریع کاهش عملکرد ریوی وابسته به سن

  عوارض/سودمندی ترک سیگار:

  – تداوم پرهیز مرگ و میر ناشی از بیماری انسدادی ریوی مزمن را در مقایسه با افرادی که به کشیدن سیگار ادامه می دهند، کاهش می دهد.

  – مرگ و میر ناشی از بیماری انسدادی ریوی مزمن در بین سیگاریها ۱۰ برابر بیشتر از غیر سیگاری هاست.

  عوارض/سودمندی ترک سیگار:

  – زنانی که قبل از بارداری سیگار را ترک کنند، نوزادان با وزن افراد غیرسیگاری بدنیا می آورند. توقف سیگار در هر زمان قبل از ۳۰ هفتگی جنین سبب تولد نوزاد با وزن بیشتر (در مقایسه با تداوم سیگار کشیدن تا به آخر) می شود.

  – توقف قبل از شروع سه ماهه دوم بارداری منجر به تولد نوزادان با وزن طبیعی می شود.

  – تولد نوزادان کم وزن

 4. عوارض متفرقه ناشی از مصرف سیگار و سودمندی ترک:

  عوارض/سودمندی ترک سیگار:

  – تولد نوزادان کم وزن

  – زنانی که قبل از بارداری سیگار را ترک کنند، نوزادان با وزن افراد غیر سیگاری بدنیا می آورند.

  – توقف سیگار در هر زمان قبل از ۳۰ هفتگی جنین سبب تولد نوزاد با وزن بیشتر می شود.

  – توقف قبل از شروع سه ماهه دوم بارداری منجر به تولد نوزادان با وزن طبیعی می شود. توقف قبل از شروع سه ماهه دوم بارداری منجر به تولد نوزادان با وزن طبیعی می شود.

  عوارض/سودمندی ترک سیگار:

  – شروع یائسگی زودرس

  – سیگار سبب شروع یائسگی ۲-۱ سال زودتر از معمول در خانمها می شود. سیگاری های سابق پس از ترک سن یائسگی معمولی دارند مانند زنانی که هرگز سیگار نکشیده اند.

  عوارض/سودمندی ترک سیگار:

  – زخم معده و اثنی عشر

  – افزایش خطر با ترک سیگار از بین می رود. ترک سیگار غالباً از نظر طبی برای ارتقای بهبودی ضروری است.

 

جهت دریافت مشاوره رایگان برای ترک سیگار با شماره ۷۵۳۵۴-۰۲۱ تماس بگیرید

 

نظر بدهید