عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي در رابطه با اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر مي گويد: مهارت هاي زندگي رويكردي جامع براي رشد ارزش ها ، دانش و پيشگيري اوليه از مصرف مواد مخدر است بايد اين رويكرد را در محلات ، مدارس ، محيط هاي آموزشي ، اجتماعي و فرهنگي ترويج داد.

زهرا السادات ميرنژاد در گفت و گو با روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: در واقع به تعبيري ديگر، مهارت‌های زندگی، توانایی‌های رفتار مثبت و انطباقی است كه فرد را قادر می‌سازد تا با خواسته‌ها و چالش‌های زندگی روزمره مقابله كند.

وي با اشاره به اينكه مصرف‌كنندگان انواع مواد مخدر به دليل عدم آموزش مهارت هاي زندگي گرفتار اعتياد شده اند، اظهار كرد: آموزش مهارت‌های زندگی طراحی شده است تا تمرین و تقویت مهارت‌های روانی، اجتماعی را منطبق با بافت فرهنگی و رشدی فرد تسهیل كند، این مهارت‌ها رشد فردی و اجتماعی را ارتقاء می‌دهد، از حقوق انسانی محافظت و از مشكلات بهداشتی و اجتماعی پیشگیری می‌كند.

اين روانشناس باليني تصريح كرد: به همين دليل مبارزه اجتماعي با مواد مخدر نيازمند توسعه سيستم آموزشي در همه ابعاد در سطح جامعه است ، زيرا آموزش به موقع و سريع به افراد كمك مي كند تا از خود در برابر رفتارهاي پرخطر از جمله اعتياد به مواد مخدر محافظت كنند.

ميرنژاد با بيان اينكه بايد هدف از آموزش مهارت های زندگی بايد ‌ارتقای رفتار مسوولانه، ‌اعتماد به خود، برابری و پیشگیری از آسيب هاي اجتماعي باشد، اضافه كرد:اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر بیشتر از اقدامات و برنامه هاي ديگر است ، براي كنترل و كاهش عرضه و تقاضاي مواد مخدر در سطح كشور بايد این برنامه بخشی از برنامه جامع و مداوم ارتقای سلامت باشد و طی سال های متوالی در مدرسه و محیط‌های دیگر اجرا شود.

به گقته عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي كرج، سياستگذاران و دست اندكاران امر مبارزه با مواد مخدر بايد افراد را بصورت فعالانه در فرآیند یادگیری و پيشگيري اوليه از اعتياد مشاركت و آنان را تشویق كنند تا تجربیات یادگیری خود در سایر مسایل اجتماعی و بهداشتی به كار ببرند .

ميرنژاد با اشاره به اينكه هنوز در سيستم آموزشي ما حضور مهارت هاي زندگي كمرنگ است ، افزود: در حاليكه آموزش مهارت های زندگی جهت پیشگیری از اعتیاد، بايد بين ارایه اطلاعات و فرصت رشد ارزش ها و مهارت ها در فرد تعادل ایجاد كند تا وی برای مقابله با مشكلات، رشد سالم و مقاومت در مقابل فشار مصرف مواد مخدر توانمند شود.

وي تاكيد كرد: اين مهارت ها شامل ساختن عزت نفس، تدوین اهداف واقع گرایانه، مقابله با اضطراب، مقابله با فشار دوستان و همسالان ، ارتباط موثر، تصمیم گیری، راهبری تعارض و مقابله جراتمند با موقعیت های اجتماعی است.

اين روانشناس ادامه داد: وقتی افراد از مواد مخدر صنعتي و شيميايي به عنوان كمكی برای غلبه برموقعیت‌های اجتماعی استفاده می‌كنند، توانایی شان برای رشد مهارت‌های اجتماعی مورد نیاز و اطمینان به خود در مقابله با دیگران مختل می‌شود.

ميرنژاد توضيح داد: رشد بدنی و مغزی مصرف كننده مواد مخدر شيميايي و داروهاي روانگردان باعث تغییرات ناپایداری در فرایندهای هورمونی و عصبی می‌شود و این تغییرات فرآيند رشد یافتگی اعصاب را مختل مي كند.

اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: براي پيشگيري از اين فرآيند آموزش مهارت هاي زندگي در پيشگيري از مصرف مواد مخدر باعث به تاخير انداختن سن شروع مصرف ، متوقف كردن اعتياد ، افزايش آگاهي از پيامدهاي اين معضل و تقويت توانايي و تصميم گيري براي انتخاب هاي سالم تر در زندگي مي شود.

منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر ۹۵.۰۳.۲۹

نظر بدهید