دیوید گیونز انسان شناس مدیر مرکز مطالعات غیرکلامی در اسپوکان واشینگتون و نویسنده "علایم عشقی" می گوید : مشتاق شنیدن "دوستت دارم" از فردی خاص هستید؟سعی کنید در عوض زبان بدن او را ببینید. ۶۰ تا ۹۰ درصد معانی ارتباطی ما بدون کلام منتقل می شوند و در بعد عاشقانه این به ۹۹ درصد می رسد.
گیون می گوید: بدن ما وقتی به هیجان می رسد ، جسم ما سخن گفتن را با چیزی بیش از کلمات انجام می دهد.

در اینجا به ۹ راه شگفت انگیز (بدون کلام) می بینیم که بواسطه آنها بدن مخابره می کند : " دوستت دارم"

علامت عشق ۱: شانه چرخاندن یا بالا انداختن

چه کسی می داند یکی از گویا ترین بخشهای بدن شانه ها هستند؟

گیونز می گوید: به خاطر شکل گرد آنها پوست صافشان و توانایی حرکتشان (بالا انداختن شانه، بالا بردن آنها و چرخاندنشان) شانه ها قادر به انتقال نکات ظریف و دقیق هیجانی بطور خوب و بارز هستند.

چرخاندن شانه به شکل خاص بعنوان اشاره ای از مهربانی و عشوه گری است. علیرغم برخی ماهیچه های بزرگ دیگر عضله ذوزنقه ای بالایی "واکنش احشایی" (اعصاب شکمی) خاصی دارد که به هیجانات شما حساس می باشند.(به این بیندیشید که چگونه شانه هایتان در شکست خوردن خم می شوند و وقتی گریه می کنید تکان می خورند).

عضله دوسر بازو ها امور ارادی را انجام می دهد مثل حمل وزنه ای سنگین. گیونز یادآوری می کند:"عضله های دو سر بازویی خیلی بیان کننده هیجان نیستند."
(خانمها! در قرار خیلی مهمتان سعی کنید پیرهنی بدون آستین بپوشید تا به شانه هایتان کمک کند سخن گفتن را انجام دهند.)

 

علامت عشق ۲: آینه کردن اعمال شما
شما انگشتان راستتان را دور فنجان قهوه تان باز می کنید، پس او هم همین کار را می کند. شما کمی مزمزه می کنید، او هم کمی مزمزه می کند.

انسان شناسان این تقارن اعمال را "ایزو پرکسیسم" می نامند. (ایزو آلمانی به معنی شبیه بودن و پرکسیسم به معنی رفتار) زوجها بصورت ناهشیار وقتی عاشق می شوند، گرایش به این کار دارند؛ جسم آنها نمی تواند کمکی به آنها کند.
گیونز می گوید: رفتارهای آینه ای جزء بسیار مهمی در آیین  عشقبازی همه جانورانی که عشقبازی می کنند هستند. برای مثال اردک وحشی ماده نزدیک هدف مذکرش شنا می کند و با سرش به آب ضربه میزند تا زمانی که او تقلید کند و آنها این کار را به جلو و عقب تکرار می کنند تا وقتی که جفت گیری کنند.ای رفتار نشان می دهد که برای  خطری وجود ندارد و به دیگران اجازه نزدیک تر شدن می دهد.

گیونز می گوید: "هرچه بیشتر  به هم شبیه باشید، احتمالاً بیشتر همدیگر را دوست خواهید داشت". " این کشش شما را قویتر می کند."

 

علامت عشق ۳: چشم های قفل شده

اگر شیء جذابی به چشم های شما عمیق خیره شود، قلب شما احتمالاً به تپش می افتد. تماس چشمی یک ارتباط هیجانی نیرومند است. در فضاهای معمولی هر دو طرف میلی قوی به شکستن نگاه خیره پس از سه ثانیه دارند.(مردم وقتی یکدیگر را دوست ندارند ،از هم می ترسند و یا باهم موافق نیستند ،تماس چشمی کمی برقرار می کنند.)

اما اگر شما کسی را دوست داشته باشید، تمایل دارید نگاه خیره تان را برای ضربانهای بیشتر حفظ کنید حتی بدون اینکه از آن هشیار باشید. به این مفهوم که"من واقعاً واقعاً به تو علاقه دارم"

گیونز می گوید: مثل بیشتر ارتباطات غیر کلامی که عشق به سایر بزرگسالان را بیان می کند، تمایل به خیره شدن شدید و طولانی مدت به معشوق ریشه در شیوه های تربیتی ای که والدین با فرزندان داشته اند، دارد. مادران گرایش به خیره شدن طولانی تر به کودکان دارند تا سایر بزرگسالان؛ زیرا به آنها خیلی علاقه مند هستند و نیاز دارند مواظب آنها باشند. در این راه ما همراه نگاهی عمیق ، حاکی از عشق بزرگ می شویم.

علامت عشق ۴: نشستن نزدیک هم
آیا فرد مورد علاقه شما به نزدیکی شما می آید، احتمالاً پاهایتان بهم می خورد وقتی کنار هم نشسته اید، یا زانوهایتان بهم می خورد، وقتی روبروی هم نشسته اید.
جیمی کام استوک پروفسور ارتباطات در دانشگاه باتلردر ایندیانا پلیس می گوید: "کم کردن فاصله بین شما و فرد دیگر راهی قوی است که از آن طریق بدن ما پیغام عشق می فرستد."

فرد عاشق نمی تواند کاری برای میل به نزدیک شدن بدنی به شی ء مورد علاقه اش بکند. وقتی به سمت کسی کشیده می شوید تقریباً واقعی است.

کام استوک می گوید:"اغلب بدن قبل از اینکه کلامی از عشق رد و بدل شود، جاذبه را می فهمد."

علامت عشق ۵: کج کردن سر
وقتی صحبت می کنید به مخاطب خود نگاه کنید.آیا او سر خود را کج می کند به سمت راست یا چپ؟ در دوستی سر کج شده ، تفاهم را پرورش می دهد.در عشقبازی این کار مفهوم عشوه گری دارد.

مرکز مطالعات غیر کلامی دیوید گیونز می گوید:کج کردن سر به سمت شانه ها دلالت بر  بی ضرری و سلطه پذیری دارد، و این همان چیزی است که روابط را نرم تر می کند. درست مثل ماهیچه های شانه، عضلات در گیر در کج کردن سر نیز با اعصاب شکمی کنترل می شوند، که به هیجان انعکاسی مجهز می شوند.

یک سر کج شده حالتی است که به مکالمه بین شما محبت و بی واسطگی را می افزاید. ماهرانه؟ بله. اما مثل بسیاری از جنبه های زبان بدنی این نشانه ها صحبتهای زیادی درباره رابطه در بردارند.

 

علامت عشق ۶: نوازشی نوک انگشتی

خونسرد بودن ، لمس غیر عمدی (روی شانه شما، بازویتان ، پشت گردنتان ،یک بغل کوچک) بی درنگ در مغز بعنوان محبت و اطمینان آفرینی ثبت می شوند.

گیونز می گوید: مراکز هیجانی مغز لمس را خیلی سریعتر از پیغام هایی که از مراکز زبانی می آیند ثبت می کنند.

برای اینکه لمس کردن بعنوان محبت و اطمینان آفرینی ثبت شود، نیازی نیست طولانی باشد.(این نوع لمس کردن از گرفتن سینه ها و لمس دستگاه تناسلی در حالتی غیرجنسی، که پیغامی گیج کننده به جای  پیغام ساده ی "دوستت دارم" می فرستد، متفاوت است).

جیمی کام استوک می گوید: وجود لمس علامتی از محبت است زیرا پیغامی از پیوستگی می دهد: " من می خواهم به تو نزدیکتر شوم". " شما می توانید روزی ۳۰ بار بگویید دوستت دارم البته فقط اگرخیلی جزئی او را نوازش کنید"(بندرت بغل کنید ، ببوسید یا محبت جسمی مناسب نشان دهید) او می گوید این دوستت دارم کاملاً توخالی به نظر خواهد رسید.

علامت عشق۷: پلک زدن سریع چشم ها
آیا او پلک زدنهایش به سمت شماست؟ آیا او چون پلک می زند، بطور خاصی دلفریب و حساس به نظر می رسد؟ میزان طبیعی پلک زدن در افراد ۲۰ بار در دقیقه است. پلک زدن های سریع تر نشان دهنده استرس هیجانی هستند مثل وقتی که فردی مجذوب می شود.

گیونز می گوید: "ما وقتی برانگیخته می شویم سریعتر پلک می زنیم زیرا حرکت پلکها سطح برانگیختگی جسمی را منعکس می کند که توسط سیستم برانگیختگی شبکه ای ساقه مغز (RAS) ایجاد می شود. " نتیجه واکنشی زنجیره ایست.هیجانات از سیستم لیمبیک RAS را بر می انگیزند تا روی مغز عمل کرده دوپامین شیمیایی را در بخشی از مغز میانی که مرتبط با چشمهاست رها سازد.

یک هشدار درباره تفسیر درست پیغام از این علامت : میزان پلک زدن بیشتر وقتی که سخنگو دروغ می گوید نیز بیشتر می شود.

 

علامت عشق ۸: لبخندی گرم

لبخندها قلب ما را گرم می کنند( اما هر لبخند کهنه ای نشان جذابیت نیست). دنبال چه باید بود: یک لبخند اصیل (لبخند گونه نامیده می شود) نوعی که به راحتی نمی تواند وانمود شود زیرا ارادی نیست بلکه از هیجان ناب پدید می آید.در لبخندهای قلبی ، استخوان گونه به شدت منقبض می شود بنابراین گوشه ها ی منحنی دهان به سمت بالا می آیند و گوشه های خارجی چشم ها به سمت چین های گوشه چشم چین می خورند.به چشم ها توجه کنید: در یک لبخند اصیل چشمها تمایل دارند به شدت چروک بخورند.

صورت بیش ا ز هر قسمت دیگر ازبدن بیان کننده است زیرا همه عضلات صورت با اعصاب شکمی کنترل می شوند، که با هیجان مرتبط هستند. برخی افراد می گویند می توانند لبخند سگ یا گربه شان را ببیند اما این حیوانات انعطاف پذیری صورتی اندکی در مقایسه با اجداد تکامل یافته راسته ی ما دارند که این توانایی را به منظور ارتباط برقرار کردن پدید آورده اند.خزندگان اصلاً نمی توانند چهره هایشان را حرکت دهند ، فقط بجز باز کردن دهانشان.

علامت عشق ۹: صدایی با تن بالاتر و نرمتر از همیشه
به شیوه ای که والدی با فرزندش صحبت می کند توجه کنید: صدا، تنی کمی بالاتر و نرمتر می گیرد ، بلند نیست و هیچ تیزی ندارد.

این روابط حاصل عشق مدلی برای تن صدایی است که مردم در عشق استفاده می کنند. تنی نرمتر از معمول است. گیون می گوید: " این شیوه ذاتاً مهربانانه است" و" شیوه ای غیر تهاجمی و بدون خشونت را ارائه می دهد."
این بدان معنا نیست که اگر معشوق شما با شما به شیوه کودکانه یا غیر طبیعی سخن نمی گوید شما را دوست ندارد. تن صدا در عشق به این شدت اغراق آمیز نیست. سادگی  آن، دوست داشتنی تر می باشد.

تن صدا خیلی مهم است (و خیلی آشکار کننده است) زیرا ما شیوه ای را که کلمات تلفظ می شوند می شنویم تا خود کلمات را به تنهایی. تن صدا هیجان(عشق، تنفر، خشم) و اطلاعات اجتماعی(طعنه، برتری) را با خود همراه دارد.

در حقیقت، انسانها در معنا کردن صدا بسیار خوب عمل می کنند طوری که شما بایستی به آنچه در تن صدا می شنوید نسبت به خود کلمات به تنهایی اعتماد کنید. مخصوصاً وقتی کلام "دوستت دارم" از زبان فرد مورد علاقه شما بیرون می جهد.

کام استوک می گوید: "وقتی بین کلمات وتن صدا ناهمخوانی وجود دارد(خواه جداجدا گفته شود ، یکنواخت ،تدافعی، طعنه آمیز باشد) مردم شیوه ی غیرکلامی را باور می کنند.

 

نظر بدهید