کدئین یا متیل مورفین یک داروی مخدر ضد درد، ضد سرفه و ضد اسهال است و بنابر بسیاری از گزارش ها پرمصرف ترین دارو در سراسر جهان است.

کدئین از طریق خوراکی کاملا موثر است. اثر خوراکی قوی تری از شکل وریدی می باشد. در کبد متابولیزه و از طریق ادرار دفع می شود. اثر ضد درد آن ناشی از تبدیل به مورفین است. نیمه عمر آن ۴-۲ ساعت می باشد. کدئین حدود ۰.۳ تا ۳ درصد تریاک را تشکیل می دهد و قدرت تقریبی آن ۸ تا ۱۲ درصد مورفین است.

کدئین یک ضد درد ملایم اما یک ضد سرفه بسیار مهم و قوی است، اثر ضد درد کمتر از مورفین دارد. کمتر از مورفین اعتیاد آور است و تحمل برخلاف مورفین با کندی بوجود می آید. کدئین در بدن متابولیزه و تبدیل به مورفین می شود. ۱۲۰ میلی گرم کدئین معادل ۱۰ میلی گرم مورفین است.

کدئین در مصرف خوراکی نسبت به مرفین موثرتر است زیرا مورفین خوراکی ۶/۱ تا ۱۵/۱ اثر تزریقی را دارد. از نظر اثر ضد درد، ۳۲ میلی گرم کدئین خوراکی معادل ۱ تا ۲ آسپرین (۶۰۰-۳۲۵ میلی گرم) اثر بخشی دارد. مصرف سی میلیارد عدد استامینوفن کدئینه در سال ۸۶ در کشورمان در جهان بی سابقه ذکر شده است.

 

نظر بدهید