افراد مختلف به دلایل مختلف به روانشناس مراجعه می کنند. روانشناس می تواند در زمینه های مختلف راه ها و مشاوره های مختلفی را به فرد نشان دهد و در جلسات مشاوره راهنمای وی باشد. در بسیاری موارد افراد نمی توانند تصمیم درستی بگیرند یا راه درست را انتخاب نمایند و به این نیاز دارند که فردی متخصص و باتجربه که از خارج به مشکل آنها می نگرد و هیچگونه تعصبی نسبت به مسایل آنها ندارد آنها را راهنمایی کند. در این موارد مراجعه به یک روانشناس باتجربه می تواند کمک بسیار زیادی در برطرف کردن مشکلات فرد کند.

کلیه افراد می توانند با تعیین وقت قبلی جهت استفاده از انواع روشهای روان درمانی و  مشاوره روانشناس در زمینه های مختلف از جمله ازدواج، زناشویی، بلوغ، خانواده، اشتغال و … به شکل جلسات فردی و گروهی و همچنین انجام انواع آزمون های روانشناختی از خدمات این مرکز استفاده نمایند .

نظر بدهید