اکثر افراد کم کم و به مرور زمان به مصرف سیگار وابسته می شوند. خیلی از افراد سیگاری هیچوقت فکر نمی کردند که به مصرف سیگار اعتیاد پیدا کرده اند و برخی هنوز خود را سیگاری تفننی میدانند و بر این باورند که هر زمان که اراده کنند می توانند مصرف سیگار را قطع کنند ولی در حال حاضر چنین تصمیمی ندارند!

سه ویژگی اصلی که نشان از گذر از مرحله ی تفننی به وابستگی در سیگار دارد عبارتند از:

۱- اصرار به ادامه مصرف علیرغم آگاهی به عوارض طبی

۲- پیدایش علائم ترک با قطع مصرف

۳- تلاش های ناموفق برای قطع مصرف

ویار به نیکوتین گرچه در ملاک های وابستگی نیامده است اما جزء مهمی از سندرم ترک محسوب می شود. مصرف نیکوتین می تواند باعث اعتیاد به این ماده شود و در صورت مصرف بلند مدت ایجاد وابستگی می کند و اگر فرد مصرف خود را قطع کند نشانه های ترک در او بوجود می آید.

وابستگی به سیگار

علائم سندرم ترک نیکوتین:

۱- خلق افسرده

۲- بی خوابی

۳- تحریک پذیری، عصبانیت یا کج خلقی

۴- اضطراب

۵- اختلال تمرکز

۶- کاهش ضربان قلب

۷- بی قراری

۸- افزایش وزن و اشتها

درمان وابستگی و ترک سیگار:

نکته اول اینکه بسیاری از پزشکان و کادرهای درمانی، نه مصرف سیگار را وابستگی می دانند، نه ترک آن را ضروری و نه برای آن درمانی می شناسند.

بنابراین اول باید از پزشکان و کادر درمانی آغار کنیم.

الف – هر فرد سیگاری را حتماً باید به ترک سیگار تشویق و ترغیب کرد.

ب – داشتن آگاهی کافی از عوارض سیگار برای تمام افراد کادر پزشکی و پزشکان ضروری است. تشویق باید با دادن آگاهی در مورد عوارض خطرناک سیگار همراه باشد.

ج – فراگرفتن روش های ترک سیگار برای کلیه پزشکان ضروری است.

د – گام بعدی پس از تشویق افراد سیگاری به ترک ارجاع آنان به پزشکان و روان پزشکان برای کمک به ترک است.

کلینیک ترک سیگار

نکته دوم اینکه برخلاف تصور ما که ترک سیگار را بسیار سهل در نظر می گیریم و حتی برای آن درمانی ضروری نمی دانیم ۹۸%-۶۰% ترک ها به عود منجر می شود. ۴۴% در عرض ۱۴ روز، نیز ۳۷% سیگاری های با سابقه افسردگی در روز پس از ترک مجدداً به سیگار روی می آورند. لذا عود باید به عنوان مرحله ای از تجربه آموزش به سوی ترک در نظر گرفته شود. افتادن و بلند شدن امری طبیعی است. فرصتی برای تعیین کمبودها در مهارتهای مدارا و کسب مهارتهای جدید است.

نکته سوم اینکه رابطه مستقیمی بین درمان قوی و پاسخ درمانی وجود دارد. به این معنی که مثلاً پاسخ درمانی دارو+روان درمانی بهتر از دارو درمانی تنهاست و پاسخ درمانی روان درمانی کاملتر بهتر از نصیحت کوتاه مدت است.

آخرین نکته اینکه در درمان وابستگی به سیگار (نیکوتین) با اطمینان از وجود انگیزه ی کافی همزمان باید روان درمانی و دارو درمانی را آغاز کرد. در افرادی که انگیزه کافی ندارند. انجام مصاحبه انگیزشی ضروری است.

جهت دریافت مشاوره رایگان در زمینه ترک سیگار با شماره ۷۵۳۵۴-۰۲۱ تماس بگیرید

 

نظر بدهید