نیکوتین موجود در سیگار به عنوان رایج ترین فراورده ی مصرفی و عمومی ترین روانگردان است و دیگر فرآورده ها به عنوان یک ماده ی سمی هستند که هم محرک عصبی و هم به صورت تضعیف کننده عصبی مورد مصرف قرار می گیرند. به واقع، این دو اثر متضاد نیکوتین ناشی از تأثیر روان گردان بر مغز است.

به غیر از نیکوتین، ۴۰۰۰ ماده ی دیگر در سیگار وجود دارد که اثرات بسیار مضری بر بدن انسان ایجاد می کنند. سیگار از موادی چون مونواکسید کربن، قطران (جرم سیاه)، نیکوتین، آرسنیک (گاز سمی)، سرب و دیگر مواد تشکیل شده است.

اختلالات وابسته به نیکوتین
۱۲ ماده ی اصلی موجود تشکیل دهنده ی سیگار که به هنگام مصرف آن وارد بدن شده و اثرات تخریبی خود را در بدن ایجاد می کنند به اختصار در زیر آمده است:

– آرسنیک؛ گاز سمی

– آمونیاک؛ ماده ای که در شوینده ها به کار می رود، باعث ایجاد تحریک و سوزش گلو و بینی می شود.

– آزبست؛ ماده ای فیبر ماننده که در عایق کاری مورد استفاده قرار می گیرد، این ماده به شش های مصرف کننده می چسبد.

– قطران؛ جرم سیاه چسبنده، این ماده نیز به شش های مصرف کننده چسبیده و تنفس را سخت می کند.

– منو اکسید کربن؛ گاز سمی، به گلبولهای قرمز خون آسیب می زند و موجب کاهش اکسیژن خون می شود.

– سیانید هیدروژن؛ ماده ای که در اتاق گاز استفاده می شود.

– فرمالدئید؛ ماده ای سمی که برای مومیایی کردن اجساد به کار می رود، این ماده سبب آسیب به مویرگ ها، شش ها و کاهش قدرت دفع سموم از آنها می شود.

– Pod10؛ مواد رادیواکتیو مورد مصرف در کود شیمیایی

– سیانید؛ سم کشنده

– سرب؛ ماده سمی و مسموم کننده، سبب آسیب به عصب ها می شود.

– DOT؛ سم حشره کش قوی، این ماده باعث مسموم شدن می شود.

– استالدئید؛ عامل درجه ی یک در ترکیب اتانول، آسیب به قلب.

تنباکو یکی از شایع ترین مواد روان گردان است که به طور وسیعی مصرف می شود و می تواند وابستگی شدیدی ایجاد کند. دود سیگار هزاران ماده ی سمی و جهش زای شیمیایی را وارد بدن می کند. با توجه به تجارت قانونی سیگار، افراد بسیار زیادی به این ماده وابسته هستند و عوارض جسمانی و روانی بسیاری ایجاد می کند که ترک آن نیاز به دوره ی سم زدایی و درمان روان شناختی دارد.

روش های مصرف فرآورده های نیکوتین:

  1. کشیدن و دود کردن سیگار
  2. بالا کشیدن با بینی (در این صورت پودر تنباکو را از مسیر بینی به طرف بالا می کشند).
  3. انفیه (تنباکوی پودر شده مابین لب پایین و لثه گذاشته می شود).
  4. جویدنی (تنباکوی خرد شده را می جوند و آب آن را بیرون می اندازند).

به واقع، تأثیر و یا اثرگذاری نیکوتین به شکل جویدنی آهسته تر از روش دود کردن است. اما در فرم دود کردن به شیوه ی قلیان کشیدن، مخرب تر از سیگار می باشد. به عبارتی، هر وعده قلیان معادل ۷۰ تا ۱۰۰ نخ سیگار است.

متأسفانه، در سال های اخیر مصرف قلیان به شکل تفریحی در میان نوجوانان و جوانان بسیار گسترش یافته است و با گذشت زمان، تخریب خود را آشکار خواهد کرد.

نیکوتین

مضرات قلیان:

– نیکوتین موجود در قلیان بسیار اعتیادآور بوده و نوع تنباکوی میوه ای مصرفی نیز بسیار مضر می باشد.

– به علت استفاده مشترک قلیان، احتمال انتقال بیماری های سرایت کننده از طریق دهان همچون سل و هپاتیت افزایش می یابد.

– با فرض این حقیقت که بخشی از نیکوتین موجود در دود قلیان در اثر عبود آن از آب موجب می شود که مصرف کننده ی قلیان برای رسیدن به آستانه ی ارضای حالات یا اثرات خوشایند روانی، پک های زیادی به قلیان زده و در معرض دود بسیار زیاد قرار بگیرد، بلکه در معرض مقادیر زیادی مواد شیمیایی سرطان زا و گازهای خطرناک و مسمومیت ناشی از آن قرار بگیرند.

قلیان بسیار خطرناک تر و اعتیادآورتر از سیگار است.

اساساً تفاوت آشکاری ما بین تنباکوی سنتی و تنباکوهای اسانس دار (میوه ای) وجود دارد. تباکوهای میوه ای از برگ های توتون که بافت کیفیت آن ها برای تولید سیگار مناسب نمی باشد، تهیه می شود و این توتون ها با اضافه شدن ۱۶-۱۵ نوع ماده شیمیایی و افزودن اسانس یکی از میوه ها، ساخته می شود. قابل ذکر است که مصرف تنباکو چه سنتی و چه میوه ای برای انسان مضر است، اما مصرف این نوع تنباکوهای میوه ای به مراتب بدتر از نوع سنتی است.

مرکز ترک اعتیاد دی آماده ارایه خدمات ترک سیگار و ترک سایر مواد مخدر بصورت شبانه روزی در محیطی مجهز و صمیمی به هموطنان عزیز می باشد.

 

 

نظر بدهید