مواد توهم زا موادی با ساختار شیمیایی مختلف و اثرات رفتاری متفاوت هستند. ویژگی اساسی توهم زاها این است که تجارب حسی غیر معمول و واضحی را ایجاد می کنند. گاهی با عنوان مواد روان پریشی زا نیز نامیده می شوند چون علاوه بر ایجاد توهم ، سبب قطع ارتباط با واقعیت می شوند. این مواد شامل موادی هستند که به طور طبیعی وجود دارند مثل سیلوسیبین ( Psilocybin ) و مسکالین ( Mescaline ) ، همچنین شامل مواد مصنوعی مثل ال اس دی ( LSD ) و فن سیکلیدین ( Phencyclidine ) می شوند.

توهم زاهای طبیعی از زمانی که شناخته شدند ، در فرهنگ های اولیه مورد استفاده قرار می گرفتند. سیلوسیبین در گونه های مختلف قارچ که عموماً به عنوان قارچ جادویی شناخته می شوند یافت شده است. نام سرخ پوستی آن به معنی "غذای خدایان" است که در مراسم مذهبی استفاده می شد. مسکالین از نوعی کاکتوس به نام پیوت ( Peyote ) استخراج می شود. این نوع کاکتوس ها در مراسم مذهبی متداول بود. فصل چیدن آن در آبان ماه بود که طی مراسم خاص و با لباس های ویژه و احترام گذاشتن به کاکتوس چیده می شد و پس از خوردن کاکتوس ها ، رقص پرهیجان دور آتش در شب انجا می گرفت که باعث همبستگی افراد می شد. کاکتوس گرسنگی ، تشنگی و ترس را از بین می برد ، احساس نشاط و خوشبختی ایجاد می کند و سبب دیدن اشیاء عجیب و غریب می شود و اثر آن ۲ تا ۳ روز باقی می ماند.

مواد توهم زا اثرات مخربی بر روی روح و روان فرد گذاشته و برای ترک مواد توهم زا، فرد می بایست به یک مرکز ترک اعتیاد معتبر مراجعه کرده و تحت نظر متخصص روانپزشکی به درمان مشکلات و بیماری های روانی بیردازد.

نظر بدهید