یک تحلیلگر مسایل اجتماعی گفت: مقابله با عرضه و تقاضای موادمخدر در سطح جامعه نیازمند سیاست گذاری و تدوین برنامه‌های اجرایی سریع برای حل معضل بیکاری جوانان است.

به گزارش سرویس «اجتماعی» ایسنا، مهدی حبیب‌پور افزود: از آنجایی اشاعه مواد مخدر به عنوان یکی از کارسازترین شیوه‌های استعمارگران و دشمنان به منظور بازداشتن کشورمان از رشد و تعالی جوانان و غارت هر چه بیشتر و کسب منافع افزون تر است، به همین خاطر برای برخورد با این شیوه باید مسوولان نظام تمام تلاش خود را برای مبارزه اجتماعی با مواد مخدر که مهمترین آن اشتغالزایی مناسب برای جوانان است، بکار ببندند.

وی با بیان اینکه در جامعه پیامدهای مخرب اعتیاد در مقایسه با گذشته بسیار نمایان و آشکار است و چهره شهر و روستا را زشت کرده، ادامه داد: قابل دسترس بودن مواد مخدر بویژه صنعتی و روان گردانها تقاضای زیاد برای مصرف این مواد در کشور به بحران اساسی تبدیل شده که نیازمند تغییر و مقابله با این بحران است.

حبیب پور ادامه داد: در حال حاضر گسترش بیکاری و دسترسی آسان به موادمخدر راه مبارزه با اعتیاد را سخت‌تر کرده و با هشدار به خانواده در مورد آموزش مهارتهای زندگی نمی‌توان در تحقق رویکرد اجتماعی شدن این مبارزه موفق بود.

این تحلیل گر مسایل اجتماعی تصریح کرد: برای مقابله با اعتیاد علاوه بر حل بیکاری، باید بررسی شود که کمبودهایی کشورمان برای رفاه و آسایش خانواده چه مسایلی است که باعث افزایش روزافزون مصرف کنندگان مواد مخدر می‌شود.

حبیب پور با اشاره فراهم‌سازی زمینه‌های پر کردن اوقات فراغت در فضاهای شهری و روستایی در کاهش گرایش جوانان به موادمخدر نیز همچون دیگر آسیب‌های اجتماعی که نقشی کلیدی و مثبت ایفا می کند، گفت: در همین چارچوب، ایجاد زمینه‌های اشتغال‌زایی در محیط‌ ها مهم است و مشغله کاری، فکر و ذهن جوانان را برای جمع‌های دوستانه و مصرف مواد مخدر دور می کند.

به گفته وی، عدم پذیرش ارزشهای سنتی و رایج، مقاومت در مقابل منابع قدرت، نیاز شدید، احساس فقدان کنترل بر زندگی خود، اعتماد به نفس پایین، فقدان مهارت در برابر پیشنهادهای خلاف دیگران، فقدان مهارتهای اجتماعی و انطباقی از دیگر عوامل گرایش افراد به سمت مصرف مواد مخدر است.

حبیب پور افزود: از آنجا که اولین مصرف مواد مخدر، معمولا از محیط‌های اجتماعی شروع می شود، هر قدر فرد قدرت تصمیم گیری و مهارت ارتباطی بیشتری داشته باشد، بهتر می تواند در مقابل فشار همسالان مقاومت کند.

این تحلیل گر مسایل اجتماعی اضافه کرد: برای مقابله با اعتیاد و همچنین مدیریت مبارزه با قاچاق مواد مخدر در کشور باید کمیسیونی از کارشناسان و مدیران مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر برای بازنگری در استراتژیهای گذشته تشکیل شود و سپس در سطح اطلاع رسانی و آموزش های همگانی به ویژه به خانواده‌ها، محیط های دانش آموزی و دانشجویی پیرامون خطرات اعتیاد ارتقا یافته و در کنار آن مهارت های زندگی و شیوه های تصمیم گیری برای خانواده‌ها آموزش داده شود.

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، وی خاطرنشان کرد: بدون مشارکت مردم اتخاذ سیاستهای انفعالی سازمان های متولی مبارزه با مواد مخدر نتیجه مطلوب و مناسبی را در مبارزه با مواد مخدر نخواهند داشت.

حبیب پور گفت: باید تدابیر منطقی و کارشناسی شده با حضور مردم و آگاه کردن آنان نسبت به پدیده شوم مواد مخدر در نظر گرفته شود.

 

منبع : خبرگزاری ایسنا

نظر بدهید