شبکه BBC فارسی روز سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ در برنامه ۶۰ دقیقه در یک گفتگوی اختصاصی با دکتر شهرام حسام بختیاری مدیر کلینیک ترک اعتیاد دی به بررسی دلایل افزایش مصرف ماده مخدر گل و ماری جوانا در بین دانش آموزان و جوانان پرداخت.

درمانگران اعتیاد بر این باورند که نبود مرجع مشخص در وزارت آموزش و پرورش برای مقابله و مبارزه با مصرف و توزیع مواد مخدر در بین دانش آموزان دلیل اصلی افزایش مصرف مواد مخدر به خصوص ماده مخدر گل در بین دانش آموزان در سال های اخیر بوده است. اما آموزش و پرورش با رد این اتهام دلیل اصلی افزایش مصرف را علل ریشه ای در خانواده ها می داند. شبکه بی بی سی فارسی در این خصوص با دکتر بختیاری گفتگو کردند که فیلم این گفتگو در ادامه قرار گرفته است.

نام ماده مخدر گل نام فریبنده ای است که این نام فریبنده یکی از دلایل افزایش مصرف آن در بین دانش آموزان بوده است. این ماده مخدر از گیاه شاهدانه تهیه می شود و نام های مختلفی مانند گرس، ماریجوانا، وید، علف، حشیش و بنگ دارد.

گل یا مریجوانا به روش های مختلف مورد مصرف قرار می گیرند. معمولاً این ماده مخدر را بصورت مخلوط با سیگار یا با رول کردن در کاغذ و دود کردن استفاده می کنند ولی در برخی موارد با تغلیظ کردن آن به شکل حشیش درآورده و مصرف می کنند. این ماده مخدر جزو دسته بندی مواد محرک و مواد روانگردان به حساب می آید و بعنوان گام اول در روند مصرف مواد مخدر و اعتیاد شناخته می شود.

متاسفانه برخی باورهای غلط در بین مردم برای این ماده مخدر وجود دارد که ماده مخدر گل بی ضرر است و اعتیاد ندارد. این باور کاملاً غلط است زیرا مصرف این ماده مخدر عوارض بسیار شدید و خطرناکی دارد و مصرف آن باعث ایجاد وابستگی شدید روانی و ذهنی می شود و فرد گرایش زیادی به مصرف دوباره آن پیدا می کند.

عوارض مصرف این ماده مخدر با سایر مواد متفاوت است. البته هر ماده مخدر با دیگری متفاوت است و عوارض متفاوتی دارد. البته شدت عوارض بستگی به دوز مصرف ماده مخدر نیز دارد ولی در کل اگر گل یا ماری جوانا در مقادیر زیاد مصرف شوند می تواند عوارض مصرف مواد روانگردان را به همراه داشته باشند.

برای پیشگیری و کاهش مصرف این ماده مخدر باید برنامه های آموزشی و فرهنگی مختلفی توسط نهادهای مختلف اجرا شود و اطلاعات جوانان در مورد عوارض مصرف این نوع مواد افزایش یابد. یکی از دلایل افزایش مصرف گل و ماری جوانا سهولت مصرف و شباهت آن به سیگار است و به دلیل تقویت احساس های مختلف مانند افزایش حس بویایی، شنوایی و بینایی در بدو مصرف، باعث ایجاد شادی و حس خوبی در فرد می شود. ولی این شادی و احساس خوب موقتی است و با از بین رفتن اثر ماده مخدر از بین می رود و فرد برای تجربه دوباره آن دست به مصرف دوباره می زند و وسوسه می شود که همین امر باعث ایجاد وابستگی و اعتیاد به این ماده مخدر می گردد.

بر خلاف تصور اکثر افراد، برای ترک گل و ترک ماری جوانا فرد می بایست با مراجعه به مرکز ترک اعتیاد تحت مراقبت های جسمی و روانی مختلف قرار گیرد و انگیزه فرد نسبت و مصرف دوباره از بین برود. شرکت در جلسه های رواندرمانی و مشاوره فردی و گروهی یکی از خدماتی است که در روند ترک ماریجوانا از آن استفاده می شود.

 

نظر بدهید