استاد دانشگاه الزهرا در رابطه با اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر گفت: در حال حاضر مشاركت زنان در امر پيشگيري از مصرف مواد مخدر در جامعه بسيار پايين است در حاليكه دعوت از آنان براي مقابله با اعتياد به سلامت خانواده و جامعه كمك مي كند.

فاطمه اسكندري در گفت و گو با روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: اعتياد و رواج مصرف موادمخدر معضلي است كه بايد با مشاركت مردمي و احساس مسئوليت همگاني حل شود در اين ميان با توجه به محوري بودن و نقش كاركردي زنان در امور خانواده و جامعه، دست اندركاران امر با آگاهي دهي و برنامه ريزي مدون مي‌توانند از آنان در امر مبارزه با مواد مخدر كمك بگيرند.

وي با بيان اينكه زنان در نظارت بر فرزندان و تشويق آنان به انجام تفريحات سالم بيشتر از ساير افراد ا فعاليت دارند، اظهار داشت: هر چند به نظر مي‌رسد اين نوع مشاركت راحت‌ترين و آسان‌ترين شيوه مشاركت است، ولي نقش زنان به عنوان مادر و هم‌سنخي با روحيه تربيتي آنان اين نوع مشاركت را بيشتر اقتضا مي‌كند و بايد آنان در امر پيشگيري در كلاسهايي مانند مهارت زندگی، همكاري با پليس، كمك به انجمن‌ها و نهادهاي مدني با محوريت پيشگيري از اعتياد شركت كنند.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: همچنين بايد بدانيم كه زنان مهم‌ترين عامل تشويق خود را اهميت دادن مسئولان به گزارش‌هاي مردمي و عكس‌العمل سريع و به موقع در مقابل گزارش‌هاي خود مي‌دانند، در واقع مردم چيزي در قبال مشاركت خود طلب نمي‌كنند ولي از مسئولان مي‌خواهند كه به مشاركت آنها اهميت داده و اقدام‌هاي لازم را انجام دهند.

به گفته اين جامعه شناس؛ مشاركت مردم بويژه زنان در امر پيشگيري از اعتياد منوط به آن است كه نهادهاي مرتبط تا چه اندازه زمينه‌ها و بسترهاي لازم را براي حضور و مشاركت آنان فراهم مي‌كنند و آموزش‌هاي لازم را براي مردم درباره چگونگي مشاركتشان در اجراي طرح ها و برنامه‌هاي پيشگيرانه ارايه مي‌دهند.

وي افزود: ضرورت دارد با توجه به آغاز موج سوم سونامي مواد مخدر در ميان جمعيت نوجوان و جوان كشور و به خطر افتادن سلامت جامعه ، دست اندكاران امر هر چه سريعتر بسترها و زمينه هاي لازم را براي مشاركت زنان در پيشگيري از مصرف مواد مخدر فراهم كنند. اسكندري پيشنهاد داد كه امروزه در كنار برنامه‌ها و واكنش‌هاي رسمي عليه اعتياد، نهادهاي مدني ، تشكل‌ها و انجمن‌هاي مردمي نيز عموماً فعالانه در امر تدوين، سازماندهي و اجراي برنامه‌هاي پيشگيري سهيم شوند ، چرا كه ميزان موفقيت نهادهاي مسئول پيشگيري از جرم، وابسته به آن است كه اين نهادها تا چه اندازه زمينه‌ها و بسترهاي لازم را براي حضور و مشاركت مردم و سازمان‌هاي غيردولتي فراهم مي‌كنند و آموزش‌هاي لازم را به آنها در خصوص چگونگي مشاركت‌شان در اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي پيشگيري ارائه مي‌دهند.

اين استاد دانشگاه الزهرا با بيان اينكه خانواده ركن اصلي جامعه و اولين محيطي است كه فرد در آن رشد كرده و زيربناي شخصيتي وي شكل مي گيرد، افزود: شرايط خانوادگي، سخت گيري يا آسان گيري افراطي ، از هم پاشيدگي و اختلافات دروني خانواده و عدم پايبندي به ارزش ها و هنجارهاي صحيح در خانواده ، در مصرف مواد مخدر نقش دارد و امروزه به علت واگذاري كاركرد آموزشي خانواده ها به مدارس و آموزش و پرورش و در عين حال كاهش ارزش خانواده نزد جوانان در مقايسه با گذشته ، نقش خانواده در تربيت و جامعه پذيري فرزندان كمرنگ شده و موجب جامعه پذيري و آموزش غلط افراد از گروه هاي همسالان شده و اين امر باعث ايجاد عوامل مختلف از جمله گرايش به اعتياد مواد مخدر داشته است.

اسكندري در پايان تصريح كرد: با توجه به جايگاه زنان در خانواده و فرصت بيشتر آنان براي شركت در فعاليتهاي داوطلبانه و خيريه بويژه در مراقبت از همسر و فرزندان و ايجاد محيطي آرايم و شاداب ، آنان مي‌توانند نقش مهمي در پيشگيري از اعتياد ايفا كنند، بنابراين مسوولان مبارزه با مواد مخدر بايد به اهميت اين مسئله واقف باشند تا مسير مبارزه اجتماعي با مواد مخدر هموارتر
شود.

منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۵.۰۱.۲۹

نظر بدهید