خدمات درمانی در کلینیک روانپزشکی و درمان اعتیاد دی جهت ترک اعتیاد و درمان بیماران اعصاب و روان به دو صورت درمان بستری و درمان سرپایی ، توسط کادر مجرب و متخصص با بالاترین سطح کیفیت ، به بیماران محترم ارائه می‌گردد. این خدمات در زمینه های مشاوره ، روانشناسی ، روانپزشکی و ترک اعتیاد می باشد که به شرح ذیل ارائه می گردد :

 

درمان بستری :

 

مشاوره قبل از بستری :

در این مرحله بیمار و یا همراه وی جهت اخذ اطلاعات اولیه در مورد روند درمان و اقدامات تخصصی به مرکز مراجعه نموده و روانشناس در این مورد به آنها کمک می‌کند. در صورت عدم همکاری بیمار راهکارهای مناسب به خانواده و یا نزدیکان وی جهت افزایش انگیزه و همکاری با درمان پیشنهاد داده خواهد شد. همچنین در مورد انواع درمان ( سم‌زدایی ، درمان دارویی ، MMT و … ) اطلاعات لازم داده می‌شود تا مراجعه کننده با اطلاعات کافی درمان خود را انتخاب کند.

 

پذیرش و تشکیل پرونده :

در این مرحله بیمار و یا همراه ایشان جهت تشکیل پرونده مراجعه و اطلاعات لازم توسط پرسنل پذیرش اخذ می‌گردد. سپس ایشان از بخش بازدید کرده و در مورد انتخاب نوع تخت بستری ( عمومی ، خصوصی و یا VIP ) تصمیم می‌گیرند.

ویزیت روانشناس :

در این مرحله بیمار توسط روانشناس ویزیت شده و ضمن مصاحبه تشخیصی ، اقدام به اخذ شرح حال بالینی می‌گردد. همچنین اطلاعات لازم در خصوص روند درمان و سیر بیماری به خانواده بیمار در جلسه‌ای جداگانه ارائه می‌گردد. اطلاعات به دست آمده از بیمار و خانواده وی ، این اجازه را به ما می‌دهد که در خصوص تشخیص بیماری‌های زمینه‌ای روانی که مراجعه کننده را مستعد ابتلا به اعتیاد کرده مانند ADHD ، BIPOLAR ، OCD ، افسردگی و … اطمینان پیدا کنیم و در صورت لزوم در کنار درمان وابستگی به مواد ، بیماری‌های زمینه‌ای روانی را نیز مدنظر قرار داده و درمان می‌کنیم که این امر تا حد بسیار زیادی از عود مجدد جلوگیری نموده و میزان پایداری در مسیر درمان را افزایش می‌دهد.

 

ویزیت روانپزشک و تشخیص نهایی :

اطلاعات اخذ شده توسط روانشناس در پرونده بیمار درج و در اختیار روانپزشک قرار می‌گیرد. پس از تشخیص نهایی روانپزشک ، اقدامات درمانی آغاز می‌شود. برنامه درمان دارویی به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های درمان توسط روانپزشک طرح‌ریزی می‌شود. در صورت نیاز ارزیابی‌های پاراکلینیکی با توجه به علائم و نیز  بیماری‌های قبلی صورت می‌گیرد که در این میان به صلاح دید روانپزشک از مشاوره متخصص رشته‌های دیگر پزشکی نیز استفاده می‌شود. در صورت نیاز برای برخی بیماران از جمله بیماران سایکوتیک از الکتروشوک مغزی ECT نیز در روند درمان استفاده می‌شود.

 

مراقبت‌های پرستاری :

بیمار به هنگام ورود به بخش توسط پرسنل پرستاری به اتاق خود راهنمایی شده و پس از تعویض لباس و آمادگی ،ECG  انجام می‌گردد و جهت آزمایشات اولیه ، نمونه گیری به عمل می‌آید. بیمار به صورت ۲۴ ساعته تحت نظر و مراقبت‌های روان پرستاران این مرکز بوده واز نظر کنترل علائم و داروها دقت لازم اعمال می گردد.

 

سیر درمان در زمان بستری :

بیمار حداقل روزی یک بار توسط روانپزشک و روزی دو نوبت توسط روانشناس ویزیت می‌شود و البته حضور پزشک عمومی در مرکز نیز کمک شایانی در رسیدگی به بیماران می‌نماید. در عین حال در طول مدت بستری جهت افزایش insight در بیماران و اقدامات پس از ترخیص و آگاهی از سیر بهبودی ، مصاحبه‌ی روانشناسی و جلسات روان‌ درمانی انجام شده درمان‌های دیگری همچون گروه درمانی ، کاردرمانی ، خانواده درمانی ،CBT  و … توسط روانشناس حاضر در بخش ، برای بیماران انجام می‌گیرد. اقدامات دارویی و سم‌زدایی و ECT و كنترل علائم از دیگر اقدامات روانپزشکی در بخش می‌باشد.

 

کار درمانی :

این مرکز مجهز به بخش کار درمانی می‌باشد که به صورت تخصصی ، روزانه در جهت کنترل عوارض سوء مصرف و درمان آن به بیماران کمک رسانی می‌کند.

 

سیر درمان پس از ترخیص :

۱- ویزیت روانپزشکی به صورت ماهانه و در صورت ضرورت مراجعه زودتر ، جهت کنترل سیر بهبودی و پیشگیری از عوارض دارویی و هدایت سیر درمان امکان پذیر می‌باشد.

۲- اقدامات روانشناختی :

الف) روان درمانی‌های فردی : هفته ای یک تا دو جلسه

ب) گروه درمانی : هفته ای یک جلسه

پ) خانواده درمانی : دو تا سه هفته یک بار

ت) درمان ماتریکس : هفته ای دو جلسه

در ضمن این امکان وجود دارد که بیماران از طریق تماس تلفنی جهت اخذ راهنمایی به صورت شبانه روزی با کلینیک در ارتباط باشند.

 

درمان سرپایی :

 

سیر مراحل درمان سرپایی نیز شبیه به درمان بستری می‌باشد با این تفاوت که در موارد خفیف تر بیمار به جای حضور شبانه روزی در کلینیک ، در منزل تحت درمان تخصصی و مراقبت قرار گرفته و همواره با کادر کلینیک در ارتباط می‌باشد.

الف) پذیرش و تشکیل پرونده

ب) ویزیت روانشناس

پ) ویزیت روانپزشک

ت) سیر پیگیری سرپایی : درمان دارویی ، گروه درمانی ، خانواده درمانی ، روان درمانی و ماتریکس

 

 

نظر بدهید