مازوخیسم جنسی :

به مدت حداقل ۶ ماه به موجب این اختلال فرد از تحقیر شدن،کتک خوردن و محبوس شدن یا رنج کشیدن به شیوه های روانی و جسمانی لذت می برد و همواره تکانه و خیال پردازیهای مکرر برای انجام این اعمال برای کسب لذت جنسی دارد.که شامل اعمال خیالی و یا واقعی است.

میسترس کیست و چه خصوصیاتی دارد؟

میسترس (Mistress) که مونث کلمه ی میستر (Mister) است به معنای ارباب یا الهه خانم به کار می رود. میسترس خانمی است که تمایل به آزار و اذیت دیگر انسان ها و بخصوص مردان دارد. او از شکنجه و زجر کشیدن دیگران لذت می برد. این لذت ممکن است روانی یا جنسی باشد. اما نمی توان گفت که فردِ سنگدلی است.
بیشتر میسترس ها غیر از برده های خود یک معشوقه و یا همسر دارند و زندگی کاملاً عادی ای را تجربه می کنند. همچنین در پایان هر رابطه برده ها را نوازش و تشویق می کنند(در مورد برده های ساعتی، صادق است).

یکی دیگر از سوالاتی که پیش می آید این است که آیا فردی که میسترس می شود سادیسم(دیگر آزاری) دارد؟ در بعضی مواد چنین نیست و هیچ گونه ربطی به سادیسم ندارد اما با توجه به معنی ای که از سادیسم در ذهن عوام وجود دارد می توان گفت که به میزان کمی در نهاد میسترس وجود دارد اما می تواند نقش کمرنگ یا پررنگی را ایفا کند که بستگی به خود میسترس دارد. در بعضی رابطه ها هیچ گونه دیگر آزاری در میسترس وجود ندارد و میسترس فقط برای ساعاتی لذت بردن به این رابطه دست میزند. 

یکی دیگر از خصوصیات میسترس ها تحکم در کلام و پایداری در دستور است، به طوری که با التماس و فریادهای برده، دستور خود را لغو نمی کند و به کارِ خویش بدون کوچکترین توجهی ادامه می دهد. در کشورهای انگلیسی زبان میسترس را با نام های زیر نیز می خوانند:Dominatrix, Domme, Domina Lady, Madame, Goddess and Mistress در ایران و دیگر کشور های فارسی زبان نیز نام های زیر رواج داد:الهه، سرور، ارباب، خانم، بانو و میسترس.

برده کیست و چه خصوصیاتی دارد؟

برده ممکن است زن یا مرد باشد که در این مقاله بیشتر به برده ی مرد که شایع تر است پرداخته خواهد شد. (Male Submission).

برده شخصی است که از تحقیر شدن و درد کشیدن لذت می برد. بیشتر برده ها علاقه شدیدی به بوییدن و بوسیدنِ پاها و کفش میسترس، در کنار تحقیر شدن و شکنجه دیدن، دارند. این شخص از اینکه بوسیله یک خانم تحقیر شود لذت می برد. اما آیا می توان گفت که برده یک مازوخیسم است.به طور کلی خیر! اما طی آمارگیری ها و مصاحبه با چند اسلیو می توان اظهار داشت که احساس مازوخیسم در بیشتر برده ها وجود داد. این فرد ممکن است در طولِ رابطه به چنان لذت روانی و جنسی برسد که به ارگاسم برسد.

اسلیو فقط حق دارد در خدمت یک میسترس باشد مگر آنکه خودِ میسترس دستور داده باشد که به دیگران خدمت کند(این توضیح در موردِ برده های ساعتی صادق نیست). برده های تمام وقت با میسترس خود زندگی می کنند. آنها در داخل قفس های بزرگ یا لانه ی سگ ها نگهداری می شوند زیرا میسترس ارزش برده ها رو بسیار پایین می داند و این همان چیزی است که برده ها خواستار آن هستند. تحقیر بوسیله ی میسترسی قدرتمند!
(برگرفته از کتاب آسیب شناسی روانی هالجین ترجمه سید محمدی)

نظر بدهید