زنان جامعه که وابسته به مواد افیونی هستند باید ترغیب شوند که هرچه سریعتر وارد برنامه نگهدارنده متادون شوند زیرا مصرف متادون موجب کاهش عوارض ناشی از مصرف سایر مواد افیونی، مانند هروئین می شود.

کاهش آسيب مهمترين هدف ترک اعتياد با متادون

استفاده از متادون از روش هاي درماني براي ترک اعتياد است که در کلينيک هاي ترک اعتياد به کار مي رود تا از بروز عوارض رواني ناشي از ترک اعتیاد پيشگيري شود.

استفاده از متادون در واقع يک شيوه ترک است که اگر در جاي صحيح خود به کار رود، بسيار موثر است و در غير اين صورت به فرد لطمه مي زند.کاهش آسيب ناشي از مصرف موادمخدر، مهم ترين هدف ترک با متادون است. درمان نگه دارنده از ۶ ماه آغاز مي شود و ممکن است تا چند سال بنا به شرايط فرد معتاد ادامه پيدا کند.منظور ما از درمان نگه دارنده اين است که فرد در شرايط ثابتي قرار مي گيرد و از اين رو از تلاطم و آشفتگي روحي او کاسته مي شود.

به عبارتي فرد معتاد به ويژه معتادان تزريقي دائم چرخه نشئگي و خماري را طي مي کنند و در طول زمان دچار خستگي مفرط مي شوند. مصرف متادون باعث مي شود، اين نوسانات روحي کاهش پيدا کند و به نوعي باعث ثبات خلقي معتاد مي شود. طول اثرگذاري متادون در معتاد ۳۶ ساعت است و به اين ترتيب او در يک نوع ثبات خلقي به سر مي برد که رضايت بخش است. معتاد در چنين شرايطي از دغدغه دائمي براي تهيه و مصرف مواد رها مي شود.

فايده ديگر مصرف متادون اين است که ارتباط فرد با سيستم تهيه و قاچاق مواد قطع مي شود. معتادان به هر حال نياز دائمي به تهيه مواد دارند و بايد دوستي داشته باشند که مواد را از او تهيه کنند. بنابراين به علت خريد دائمي مواد، دائم مرتکب جرم مي شوند و گاهي خود مجبور به قاچاق مواد مي شوند. ترک با متادون رابطه معتاد با چرخه تهيه و توزيع موادمخدر را قطع مي کند.

کاهش آسيب فردي، جسمي، بازگشت فرد به زندگي عادي، ثبات شغلي، ثبات رفتاري و پيشگيري از تزريق و ابتلاي فرد به ایدز و انواع عفونت هاي موضعي و عمومي نيز از مهم ترين فوايد ترک با متادون است.

نظر بدهید