مصاحبه بی بی سی فارسی با دکتر بختیاری در مورد مصرف گل در دانش آموزان

مصاحبه بی بی سی فارسی با دکتر بختیاری در مورد مصرف گل در دانش آموزان

روز سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ شبکه BBC فارسی در برنامه ۶۰ دقیقه در گفتگوی اختصاصی با دکتر شهرام حسام بختیاری مدیر کلینیک…

ادامه مطلب