دکتر شهرام حسام بختیاری مدیر و موسس کلینیک روانپزشکی و ترک اعتیاد دی در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷ در برنامه تلویزیونی تصویر زندگی حاضر شدند.
ایشان به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در مورد روش های درمان اعتیاد صحبت کردند. در این برنامه ایشان پس از تبریک عملکرد خوب تیم ملی و گرامیداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در مورد بیماری اعتیاد و نوین شدن و صنعتی شدن مواد مخدر صحبت کردند.
به نظر ایشان اعتیاد از دیدگاه روانپزشکی، یک بیماری مغزی است و عوامل مختلفی را در بوجود آمدن این بیماری موثر است. برخی از عوامل مبتلا شدن افراد به بیماری اعتیاد از نظر ایشان عبارتند از عوامل ژنتیکی، شرایط اجتماعی محیطی، فشارهای هم سالان و دوستان و کنجکاوی بیان شد.
پس از ورود مواد مخدر به بدن عوامل بیولوژیک مغز در امتحان کردن مجدد و وسوسه کردن فرد دخالت کرده و فرد را وادار به امتحان مجدد مواد مخدر و عادت کردن فرد به ماده مورد مصرف می کند و باعث بروز بیماری اعتیاد می گردد.

زمانیکه مصرف اختیاری مواد مخدر تبدیل به مصرف جبری می شود بیماری اعتیاد بوجود می آید و فرد مجبور است ماده مخدر را استفاده کند. این اجبار از لحاظ روانپزشکی تا حدودی به بیماری های وسواسی مشابه است.

متاسفانه در جامعه ما و در سایر جوامع نگاه جامعه و حمایت های اجتماعی به فرد بیمار منفی است و حمایت های اجتماعی پس از درمان برای کمک کردن به فرد معتاد ضعیف است و این نشاندهنده ی این است که ما هنوز به بیماری اعتیاد بصورت طبی نگاه نمی کنیم و اخلاقی نگاه می کنیم. در صورتیکه اگر نگاه جامعه به اعتیاد طبی بود مانند سایر بیماری ها مانند افسردگی، وسواس و … به این بیماری نگاه می کردیم.

ممکن است گرایش فرد به مواد مخدر برای اولین بار غیر قانونونی و جرم باشد و لازم به برخوردهای قهری باشد ولی پس از اینکه فرد با مواد مخدر درگیر شد، موضوع تبدیل به بیماری اعتیاد می شود. متاسفانه در کشور ما حتی در مراکز درمانی و سیستم های سیاست گذاری درمان اعتیاد هنوز به اعتیاد به چشم یک بیماری نگاه نمی شود.

با توجه به اینکه عوامل مختلفی در ایجاد بیماری اعتیاد نقش دارد، برای درمان آن باید به شکل چندوجهی و چند تخصصی به درمان پرداخت و یک نوع نگرش و سیستم معمولاً کافی نیست. معمولاً برای درمان های موثر و نتیجه بخش می بایست از چندین متخصص به سرپرستی یک تیم روانپزشکی و با همکاری روانشناسان و مشاورین و حتی کسانی که در زمینه ی اعتیاد تجربه داشته اند استفاده کرد.

اگر اعتیاد را به شکل یک بیماری روانپزشکی در نظر بگیریم بنابراین می بایست مانند سایر بیماری های روانپزشکی در مراکز تخصصی روانپزشکی درمان شود.

موفقیت درمان اعتیاد بستگی به عمق و دامنه ی خدمات، آموزش دیده بودن افراد درگیر برای درمان بستگی دارد و می بایست به جنبه های مختلف اعتیاد پرداخته شود و درمان شود از جمله سم زدایی مواد و اختلالات روانی که بر اثر اعتیاد در فرد ایجاد شده است. در برخی موارد یک سری درمان های دارویی اختصاصی و عمومی، تغییر محیط، رواندرمانی، کارهای گروهی و انفرادی می تواند در درمان بیماری اعتیاد موثر باشد.

نشانه های بهبودی در فرد معتاد این است که فرد عملکرد بهتری پیدا کند، میزان عود اعتیاد در او کم شود، فاصله ی عودها کمتر شود و میزان مصرف مواد کمتر شود. در برخی موارد حتی انتظار بهبودی صد در صد از فرد وجود ندارد بلکه هدف برگرداندن فرد به وضعیت بهتر اجتماعی، شغلی، تحصیلی و فردی می باشد.

نظر بدهید