جواب این است که "بله" 
چگونه می توانید این کار را بکنید؟

در مرحله اول , وقتی برای افزایش تمرکز خود تمرین می کنید, ممکن است با مسائل و مشکلاتی روبه رو گردید که تمرکز شما را با دشواری روبرو سازد. بنابراین با تمرین و تجربه بیشتر باید عواملی که تمرکز شما را بر هم می زنند پیدا کنید . سپس با تمرین و تمرین, نحوه افزایش تمرکز را بیابید. بهتر کردن تمرکز در عمل سبب می شودکه تمرکز تان در بازی تان افزایش یابد. 

در ادامه تمریناتی جهت افزایش تمرکز در منزل ارائه می شود.

تمرین شماره ۱: 
ابتدا دستورالعمل زیر را بخوانید و بعد تمرین را مطابق آن انجام بدهید:

رو به روی یک پنجره/بالکن خانه تان بنشینید و به اطراف تان و به آنچه می توانید ببینید و بشنوید نظر کنید. سعی کنید تا حد ممکن تصویر وسیعی را تماشا کنید. به مدت دو دقیقه حواس خود را به این منظره وسیع بدهید. حالا عناصر کوچکی از این تصویر را انتخاب کنید.( درخت, اتومبیل پارک شده, گل یا هر شی دیگر.) 

سعی کنید تنها روی آن تمرکز کنید. به تمام جزییات آن دقیق شوید. (رنگ, حرکت, بافت و …) حالا حدود دو دقیقه روی این تصویر تمرکز کنید. 
حالا دوباره روی تصویر کلی و وسیع تمرکز کنید. سعی کنید این تصویر را هر چه بیشتر وسیع ببینید. حدود دو دقیقه روی آن تمرکز کنید. حالا دوباره روی آن تک جزئی که انتخاب کرده اید به مدت دو دقیقه تمرکز کنید.

اکنون ببینید آیا توانستید تمرکز وسیع داشته باشید؟ آیا توانستید به راحتی تمرکز بسته داشته باشید؟ آیا توانستید به راحتی روی موضوع جزئی تمرکز کنید؟دقت کنید آیا توانستید از تمرکز بسته به تمرکز وسیع بروید؟چه عاملی مزاحم شما شد؟ چه عاملی توجه شما را پرت کرد؟چه افکاری در ذهن شما شکل گرفتند؟ 

ببینید چه عواملی مزاحم شما می شوند, این تمرین را آنقدر ادامه دهید تا بتوانید بدون مزاحمت و مشکل آن را انجام بدهید. وقتی همه تمرین را تمام کردید, سعی کنید آن را برای مدت طولانی تری انجام بدهید و سریع تر بتوانید از تمرکز وسیع به تمرکز بسته برسید. 

وقتی متقاعد شدید که می توانید تمرین را با موفقیت انجام بدهید, سعی کنید از تلویزیوونی که در کنار شما قرار دارد استفاده کنید, با به صدای موسیقی دقیق شوید.

 

نظر بدهید