ترک اکستازی

ترک اکستازی

قرص اکستازی یا همان متیل دی اکسی مت آمفتامین یک ماده شیمیایی و روان گردان ساخته دست بشر است که مانند متامفتامین ها اثر محرک داشته و یا مانند مسکالین ها توهم زا می باشد. قرص اکستازی با نام های رایج کریستال، قرص عشق و یا طاعون و با داشتن طعمی توهم زا یکی از

ادامه مطلب