خدمات مرکز ترک اعتياد


مقالات و سوابق بیماران

 • ترک اعتیاد

    ترک کردن ( Getting Off )   بهبودی از اعتیاد نه تنها امکان پذیر است ، بلکه می تواند یکی از پرهیجان ترین سفرهای اکتشافی باشد که شخص در طول زندگی خود انجام می دهد. گذشته از دشواری ها و دردها و رنج های ضروری که لازم است برای رهایی از اعتیادها با آن ها روبه رو شد ، بهبودی می تواند دری به سوی یک زندگی لذت بخش باشد ، به طوری که هیچ تغییر...

  ادامه مطلب...
 • سبب شناسی اعتیاد - استرس

    در ادامه سری مقالات "سبب شناسی اعتیاد" - قسمت دهم : استرس و تأثیر آن در گرایش به مواد   قرار گرفتن در برابر انواع استرس ها ، آسیب پذیری برای سوء مصرف مواد را افزایش می دهد. بعضی افراد به این دلیل به مواد روی می آورند تا بلکه بتوانند نشانه های اضطرابی و افسردگی ناشی از یک رویداد استرس زا را کنترل کنند. برای این افراد مصرف...

  ادامه مطلب...
 • سبب شناسی اعتیاد - بیماری های جسمی و روانی

    در ادامه سری مقالات "سبب شناسی اعتیاد" - قسمت نهم : بیماری های جسمی و روانی   در گذشته علت مصرف بسیاری از مواد ، تسکین دردهای ناشی از انواع بیماری های جسمی بوده است. اکنون نیز بسیاری از افراد با این هدف به مصرف مواد اعتیادآور به خصوص مواد افیونی گرایش پیدا می کنند. بر اساس پژوهش های انجام شده مشخص شده است که تقریباً 15/3...

  ادامه مطلب...

سبب شناسی اعتیاد

سبب شناسی اعتیاد نوع مطلب: مقالات
  امروزه اعتیاد را پدیده ای زیستی ، روانی و اجتماعی می دانند. که به دلیل عوامل...
سبب شناسی اعتیاد - عوامل زیست شناختی نوع مطلب: مقالات
  در ادامه سری مقالات "سبب شناسی اعتیاد" - قسمت اول : عوامل زیست شناختی  ...
سبب شناسی اعتیاد - عوامل عصب شیمیایی نوع مطلب: مقالات
  در ادامه سری مقالات "سبب شناسی اعتیاد" - قسمت دوم : عوامل عصب شیمیایی  ...
سبب شناسی اعتیاد - عوامل روان شناختی نوع مطلب: مقالات
  در ادامه سری مقالات "سبب شناسی اعتیاد" - قسمت سوم : عوامل روان شناختی  ...
عوامل روان شناختی اعتیاد - دیدگاه روان کاوی نوع مطلب: مقالات
  سبب شناسی اعتیاد > عوامل روان شناختی اعتیاد > دیدگاه روان کاوی بر اساس دیدگاه...
عوامل روان شناختی اعتیاد - دیدگاه رفتاری نوع مطلب: مقالات
  سبب شناسی اعتیاد > عوامل روان شناختی اعتیاد > دیدگاه رفتاری نظریه پردازان...
عوامل روان شناختی اعتیاد - دیدگاه شناختی نوع مطلب: مقالات
  سبب شناسی اعتیاد > عوامل روان شناختی اعتیاد > دیدگاه شناختی بر اساس دیدگاه...
سبب شناسی اعتیاد - عوامل خانوادگی نوع مطلب: مقالات
  در ادامه سری مقالات "سبب شناسی اعتیاد" - قسمت چهارم : عوامل خانوادگی  ...
سبب شناسی اعتیاد - عوامل اجتماعی نوع مطلب: مقالات
  در ادامه سری مقالات "سبب شناسی اعتیاد" - قسمت پنجم : عوامل اجتماعی مصرف...
سبب شناسی اعتیاد - عوامل اقتصادی نوع مطلب: مقالات
  در ادامه سری مقالات "سبب شناسی اعتیاد" - قسمت ششم : عوامل اقتصادی فقر...
سبب شناسی اعتیاد - عوامل جمعیت شناختی نوع مطلب: مقالات
  در ادامه سری مقالات "سبب شناسی اعتیاد" - قسمت هفتم : عوامل جمعیت شناختی  ...
سبب شناسی اعتیاد - عوامل شخصیتی نوع مطلب: مقالات
  در ادامه سری مقالات "سبب شناسی اعتیاد" - قسمت هشتم : عوامل شخصیتی   یکی...
سبب شناسی اعتیاد - بیماری های جسمی و روانی نوع مطلب: مقالات
  در ادامه سری مقالات "سبب شناسی اعتیاد" - قسمت نهم : بیماری های جسمی و روانی...
سبب شناسی اعتیاد - استرس نوع مطلب: مقالات
  در ادامه سری مقالات "سبب شناسی اعتیاد" - قسمت دهم : استرس و تأثیر آن در...