خدمات مرکز ترک اعتياد


مقالات و سوابق بیماران

 • آماده شدن : گذر از انکار

    در ادامه سری مقالات "ترک اعتیاد" - آماده شدن : گذر از انکار اولین قدم در بهبودی ، این است که اعتراف کنید یک معتاد هستید ( معتاد به مشروبات الکلی ، سیگار ، پول ، مواد مخدر ، روابط ، مسائل جنسی و یا ... ). همان طور که قبل تر توضیح دادیم ، موثق ترین علامت اعتیاد ، این است که شخص با وجود نکات منفی و نتایج تخریب کننده و زیان آوری که در...

  ادامه مطلب...
 • ترک اعتیاد

    ترک کردن ( Getting Off )   بهبودی از اعتیاد نه تنها امکان پذیر است ، بلکه می تواند یکی از پرهیجان ترین سفرهای اکتشافی باشد که شخص در طول زندگی خود انجام می دهد. گذشته از دشواری ها و دردها و رنج های ضروری که لازم است برای رهایی از اعتیادها با آن ها روبه رو شد ، بهبودی می تواند دری به سوی یک زندگی لذت بخش باشد ، به طوری که هیچ تغییر...

  ادامه مطلب...
 • سبب شناسی اعتیاد - استرس

    در ادامه سری مقالات "سبب شناسی اعتیاد" - قسمت دهم : استرس و تأثیر آن در گرایش به مواد   قرار گرفتن در برابر انواع استرس ها ، آسیب پذیری برای سوء مصرف مواد را افزایش می دهد. بعضی افراد به این دلیل به مواد روی می آورند تا بلکه بتوانند نشانه های اضطرابی و افسردگی ناشی از یک رویداد استرس زا را کنترل کنند. برای این افراد مصرف...

  ادامه مطلب...

سبب شناسی اعتیاد

سبب شناسی اعتیاد نوع مطلب: مقالات
  امروزه اعتیاد را پدیده ای زیستی ، روانی و اجتماعی می دانند. که به دلیل عوامل...
سبب شناسی اعتیاد - عوامل زیست شناختی نوع مطلب: مقالات
  در ادامه سری مقالات "سبب شناسی اعتیاد" - قسمت اول : عوامل زیست شناختی  ...
سبب شناسی اعتیاد - عوامل عصب شیمیایی نوع مطلب: مقالات
  در ادامه سری مقالات "سبب شناسی اعتیاد" - قسمت دوم : عوامل عصب شیمیایی  ...
سبب شناسی اعتیاد - عوامل روان شناختی نوع مطلب: مقالات
  در ادامه سری مقالات "سبب شناسی اعتیاد" - قسمت سوم : عوامل روان شناختی  ...
عوامل روان شناختی اعتیاد - دیدگاه روان کاوی نوع مطلب: مقالات
  سبب شناسی اعتیاد > عوامل روان شناختی اعتیاد > دیدگاه روان کاوی بر اساس دیدگاه...
عوامل روان شناختی اعتیاد - دیدگاه رفتاری نوع مطلب: مقالات
  سبب شناسی اعتیاد > عوامل روان شناختی اعتیاد > دیدگاه رفتاری نظریه پردازان...
عوامل روان شناختی اعتیاد - دیدگاه شناختی نوع مطلب: مقالات
  سبب شناسی اعتیاد > عوامل روان شناختی اعتیاد > دیدگاه شناختی بر اساس دیدگاه...
سبب شناسی اعتیاد - عوامل خانوادگی نوع مطلب: مقالات
  در ادامه سری مقالات "سبب شناسی اعتیاد" - قسمت چهارم : عوامل خانوادگی  ...
سبب شناسی اعتیاد - عوامل اجتماعی نوع مطلب: مقالات
  در ادامه سری مقالات "سبب شناسی اعتیاد" - قسمت پنجم : عوامل اجتماعی مصرف...
سبب شناسی اعتیاد - عوامل اقتصادی نوع مطلب: مقالات
  در ادامه سری مقالات "سبب شناسی اعتیاد" - قسمت ششم : عوامل اقتصادی فقر...
سبب شناسی اعتیاد - عوامل جمعیت شناختی نوع مطلب: مقالات
  در ادامه سری مقالات "سبب شناسی اعتیاد" - قسمت هفتم : عوامل جمعیت شناختی  ...
سبب شناسی اعتیاد - عوامل شخصیتی نوع مطلب: مقالات
  در ادامه سری مقالات "سبب شناسی اعتیاد" - قسمت هشتم : عوامل شخصیتی   یکی...
سبب شناسی اعتیاد - بیماری های جسمی و روانی نوع مطلب: مقالات
  در ادامه سری مقالات "سبب شناسی اعتیاد" - قسمت نهم : بیماری های جسمی و روانی...
سبب شناسی اعتیاد - استرس نوع مطلب: مقالات
  در ادامه سری مقالات "سبب شناسی اعتیاد" - قسمت دهم : استرس و تأثیر آن در...