خدمات مرکز ترک اعتياد


مقالات و سوابق بیماران

 • آماده شدن : گذر از انکار

    در ادامه سری مقالات "ترک اعتیاد" - آماده شدن : گذر از انکار اولین قدم در بهبودی ، این است که اعتراف کنید یک معتاد هستید ( معتاد به مشروبات الکلی ، سیگار ، پول ، مواد مخدر ، روابط ، مسائل جنسی و یا ... ). همان طور که قبل تر توضیح دادیم ، موثق ترین علامت اعتیاد ، این است که شخص با وجود نکات منفی و نتایج تخریب کننده و زیان آوری که در...

  ادامه مطلب...
 • ترک اعتیاد

    ترک کردن ( Getting Off )   بهبودی از اعتیاد نه تنها امکان پذیر است ، بلکه می تواند یکی از پرهیجان ترین سفرهای اکتشافی باشد که شخص در طول زندگی خود انجام می دهد. گذشته از دشواری ها و دردها و رنج های ضروری که لازم است برای رهایی از اعتیادها با آن ها روبه رو شد ، بهبودی می تواند دری به سوی یک زندگی لذت بخش باشد ، به طوری که هیچ تغییر...

  ادامه مطلب...
 • سبب شناسی اعتیاد - استرس

    در ادامه سری مقالات "سبب شناسی اعتیاد" - قسمت دهم : استرس و تأثیر آن در گرایش به مواد   قرار گرفتن در برابر انواع استرس ها ، آسیب پذیری برای سوء مصرف مواد را افزایش می دهد. بعضی افراد به این دلیل به مواد روی می آورند تا بلکه بتوانند نشانه های اضطرابی و افسردگی ناشی از یک رویداد استرس زا را کنترل کنند. برای این افراد مصرف...

  ادامه مطلب...

مقالات روانشناسی و ترک اعتیاد

 • آماده شدن : گذر از انکار

    در ادامه سری مقالات "ترک اعتیاد" - آماده شدن : گذر از انکار اولین قدم در بهبودی ، این است که اعتراف کنید یک معتاد هستید ( معتاد به مشروبات الکلی ، سیگار ، پول ، مواد مخدر ، روابط ، مسائل جنسی و یا ... ). همان طور که قبل تر توضیح دادیم ، موثق ترین علامت اعتیاد ، این است که شخص با وجود نکات منفی و نتایج تخریب کننده و زیان آوری که در...

  ادامه
 • ترک اعتیاد

    ترک کردن ( Getting Off )   بهبودی از اعتیاد نه تنها امکان پذیر است ، بلکه می تواند یکی از پرهیجان ترین سفرهای اکتشافی باشد که شخص در طول زندگی خود انجام می دهد. گذشته از دشواری ها و دردها و رنج های ضروری که لازم است برای رهایی از اعتیادها با آن ها روبه رو شد ، بهبودی می تواند دری به سوی یک زندگی لذت بخش باشد ، به طوری که هیچ تغییر...

  ادامه
 • سبب شناسی اعتیاد - استرس

    در ادامه سری مقالات "سبب شناسی اعتیاد" - قسمت دهم : استرس و تأثیر آن در گرایش به مواد   قرار گرفتن در برابر انواع استرس ها ، آسیب پذیری برای سوء مصرف مواد را افزایش می دهد. بعضی افراد به این دلیل به مواد روی می آورند تا بلکه بتوانند نشانه های اضطرابی و افسردگی ناشی از یک رویداد استرس زا را کنترل کنند. برای این افراد مصرف...

  ادامه
 • سبب شناسی اعتیاد - بیماری های جسمی و روانی

    در ادامه سری مقالات "سبب شناسی اعتیاد" - قسمت نهم : بیماری های جسمی و روانی   در گذشته علت مصرف بسیاری از مواد ، تسکین دردهای ناشی از انواع بیماری های جسمی بوده است. اکنون نیز بسیاری از افراد با این هدف به مصرف مواد اعتیادآور به خصوص مواد افیونی گرایش پیدا می کنند. بر اساس پژوهش های انجام شده مشخص شده است که تقریباً 15/3...

  ادامه
 • سبب شناسی اعتیاد - عوامل شخصیتی

    در ادامه سری مقالات "سبب شناسی اعتیاد" - قسمت هشتم : عوامل شخصیتی   یکی از عوامل مهمی که در تبیین پدیده اعتیاد مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته نقش عوامل شخصیتی در شکل گیری اعتیاد است. برخی از نظریه پردازان معتقدند که بسیاری از افراد به دلیل داشتن شخصیت اعتیادگرا ( Addictive Personality ) و ویژگی های روانی - شخصیتی ، بیشتر در معرض...

  ادامه
 • سبب شناسی اعتیاد - عوامل جمعیت شناختی

    در ادامه سری مقالات "سبب شناسی اعتیاد" - قسمت هفتم : عوامل جمعیت شناختی   نوجوانی و جوانی را می توان یکی از عوامل خطرزای سوء مصرف مواد دانست. در تعدادی از کشورها سن شروع اعتیاد پایین تر آمده و در سال های اخیر این پایین تر آمدن بیشتر نیز شده است. به عنوان نمونه در آرژانتین شایع ترین گروه مصرف کنندگان مواد ، جوانان 15 تا 19...

  ادامه
 • سبب شناسی اعتیاد - عوامل اقتصادی

    در ادامه سری مقالات "سبب شناسی اعتیاد" - قسمت ششم : عوامل اقتصادی فقر اقتصادی یکی از عوامل مهم به وجود آورنده انواع رفتارهای ضد اجتماعی از جمله اعتیاد می باشد. در خانواده های فقیر ، گاهاً و ناچاراً تعدادی از جوانان برای تأمین زندگی خود و خانواده به خرید و فروش مواد روی می‌آورند. عوامل تولید سعی می کنند اول جوانان را معتاد...

  ادامه
 • سبب شناسی اعتیاد - عوامل اجتماعی

    در ادامه سری مقالات "سبب شناسی اعتیاد" - قسمت پنجم : عوامل اجتماعی مصرف مواد اعتیادآور از یک سو خود ، محصول شرایط اجتماعی و از سوی دیگر عاملی برای شکل گیری دیگر آسیب های اجتماعی است. یکی دیگر از عواملی که در فرآیند ترک اعتیاد و درمان بیماران اعتیاد مورد توجه قرار می گیرد ، شرایط اجتماعی و محیطی است که بیمار در آن قرار...

  ادامه
 • سبب شناسی اعتیاد - عوامل خانوادگی

    در ادامه سری مقالات "سبب شناسی اعتیاد" - قسمت چهارم : عوامل خانوادگی   طبق آمار در سال 1356 فقط 2 درصد طلاق ها مربوط به اعتیاد بوده و اکنون این مقدار به 60 درصد رسیده است. خانواده نقش مهمی در گرایش افراد به اعتیاد دارد. ریشه های اعتیاد را می توان در روابط بین اعضای خانواده جستجو کرد. عواملی مانند : اعتیاد یکی از والدین یا...

  ادامه
 • عوامل روان شناختی اعتیاد - دیدگاه شناختی

    سبب شناسی اعتیاد > عوامل روان شناختی اعتیاد > دیدگاه شناختی بر اساس دیدگاه شناختی ، شیوه تفسیر افراد از موقعیت ها ، بر احساسات ، انگیزه ها و اعمال آن ها تأثیر می گذارد. فرآیندهای ذهنی ، واسطه میان محرک ها و رویدادها با پاسخ های فرد هستند که با مؤلفه های مهمی چون طرحواره ها ( Schema ) ، باورها ، انتظارات ، ارزشیابی ها و اهداف ارتباط...

  ادامه