خدمات مرکز ترک اعتياد


مقالات و سوابق بیماران

 • نالترکسان

  شکل خوراکی این دارو در 1984 از طرف FDA جهت درمان وابستگی مواد افیونی در مورد تأیید قرار گرفت. جالب اینکه تقریباً در همان سال ها از طرف NIDA(موسسه ملی سوء مصرف دارو) راهنمای تولید Guidelineنالترکسان مداوم رهش تعیین و اعلام شد. در این راهنما کسب سطح خونی دو نانوگرم در میلی لیتر، فرمولاسیون ساده، ایمنی و بالاخره سهولت نسبی تولید انبوه مورد...

  ادامه مطلب...
 • سندرم های کم توانی ذهنی ژنتیکی

  رفتارهای اختصاصی و پیش بینی کننده ای با برخی سندرم های ژنتیکی کم توانی ذهنی ارتباط دارند. این فنوتیپ های رفتاری طبق تعریف، سندرمی از رفتارهای ملموس هستند که احتمال بروز آنها در افراد دچار برخی ناهنجاری های ژنتیک بیشتر است. نمونه های فنوتیپ های رفتاری در سندرم های ژنتیکی نظیر سندرم x شکننده، سندرم پرادر-ویلی و سندرم داون دیده می...

  ادامه مطلب...
 • بنزودیازپین ها

  کلردیازپوکساید اولین بنزودیازپینی بود که در سال 1959 معرفی شد دیازپام در ساال 1963 در دسترس قرار گرفت. طی سه دهه بعد، به دلیل ایمنی بالاتر و تحمل پذیری بهتر، بنزودیازپین ها جای داروهای خواب آور و ضد اضطراب قدیمی را گرفتند. نام بنزودیازپین ها از ساختمان مولکولی آنها گرفته شده است. از آنجا که بنزودیازپین ها اثرات رخواتزایی و ضد...

  ادامه مطلب...

رفتارهای نامناسب و غيرمنطقي در مقابله با وسوسه

رفتارهای نامناسب و غيرمنطقي در مقابله با وسوسه

گاهي افراد تصور مي كنند با برخي از اعمال و رفتارها مي توانند باعث كاهش وسوسه شوند اما در صورتي كه كاملاً برداشت ها و تصورات اشتباهي را انجام مي دهند ، در ذیل چند مورد از این باورهای غلط در مورد وسوسه بیان شده است:

برخي عقيده دارند كه جهت كاهش وسوسه و ميل به مصرف از ميزان بسيار كمي از الكل استفاده كنند و يا داروهايي را بدون تجويز پزشك مصرف كنند و يا در شرايط بدتر مي توانند مقدار كمي مواد مصرف كنند تا به آرامش برسند. برخي از اين افراد ممكن است با استفاده از خودزني و رفتارهاي پرخاشگرانه فيزيكي و كلامي خود را به حالتي ثابت نزديك كنند. گاهي عده اي از بيماران در شرايط بحراني از تصوير سازي ذهني و مرور خاطرات استفاده مي كنند. حمل و بازي كردن با ادوات مصرف مانند فندك و سرنگ و ... نيز در بعضي موارد مورد استفاده بيماران قرار مي گيرد تا از لحاظ ذهني خود را آرام كنند.

ولي اين راهكارها نه تنها وسوسه را كاهش نمي دهند بلكه در اكثر مواقع باعث افزايش ميل به مصرف و قدرت وسوسه مي شوند. جهت مواجهه درست و منطقي در مقابل وسوسه بيمار بايد آموزشهايي كاملأ علمي را تجربه كند و با شركت در جلسات فردي و گروهي روان درماني توانايي كنترل اين شرايط را به صورتي شايسته و صحيح بدست آورد.

تگها : روانشناسی , ترک اعتیاد , اعتیاد , الکل , سبب شناسی اعتیاد , کلینیک ترک اعتیاد , مرکز ترک اعتیاد