خدمات مرکز ترک اعتياد


مقالات و سوابق بیماران

 • درمان اختلال وسواسی جبری با نوروفیدبک

  آیا شما از اینکه اشیا مرتب نیستند دچار پریشانی می شوید؟ آیا بعد از اینکه هر بار کسی به دستگیره های در اتاقتان دست می زند، آنها را تمیز می کنید؟ آیا برای اینکه پایتان روی خطوط پیاده رو نرود قدم هایتان را کوتاه و بلند می کنید یا اینکه پس از دست دادن یا لمس اجسام باید دست هایتان را چندین بار بشویید؟ احساس اجبار به انجام اینگونه کارها...

  ادامه مطلب...
 • علائم رفتاری و بالینی مصرف مواد محرک

  یک گروه، علائم و نشانه هایی هستند که به دنبال مصرف اخیر مواد محرک پدید می آیند. این گروه علائم را به طور کل علائم مسمومیت می گویند و مرحله ای است که ماده محرک به تازگی مصرف شده و علائم بالینی آن در فرد مصرف کننده بروز کرده است. توجه داشته باشید که در روان پزشکی علائم مسمومیت به حضور فعال مواد مخدر در بدن اطلاق می شود و با معنی بیش...

  ادامه مطلب...
 • درمان اعتیاد

  آیا اعتیاد یک بیماری است؟ نیاز به درمان دارد؟ بله مسلماً، اعتیاد یک نوع بیماری مغز است هر چند علاوه بر عوامل محیطی (مانند دسترسی بیشتر به مواد، مقبولیت اجتماعی و فشار همسالان و...) عوامل ساختاری و عملکردی متفاوت مغز افراد مستعد می تواند منجر به شروع مصرف مواد گردد، مصرف مکرر یک ماده شیمیای اعتیاد آور (ماده ی سمی برای مغز) موجب...

  ادامه مطلب...

خشمگین شدن

خشمگین شدن

-از کودکی به ما آموخته اند که خشمگین شدن کار نامطلوبیست و باید آنرا سرکوب کنیم. مثلا نباید فریاد بزنیم ...یا نباید درب اتاق رو پشت سر خود محکم ببندیم و الا تنبیه می شویم.

پس ما آموختیم که : خشممان را عمیق تر مدفون کنیم!


-اما با این کار (مدفون کردن خشم) ظرفیت خودمان را برای دوست داشتن و عشق ورزیدن ،کاهش داده ایم. چرا که "عشق و خشم" دو روی یک سکه اند. این دو هویتی جداگانه و مستقل نیستند.

هنگامی که شاد و مسروریم به این خاطر است که انرژی زندگانی اجازه داشته تا در ما جریان یابد.

وقتی که انرژی حیات در ما مسدود گردد ما خشمگین می شویم و عدم ابراز خشم و درونی کردن آن منجر به افسردگی ما می گردد.

-ما از" ابراز خشم" می ترسیم چون ممکن است از نظر جسمانی یا احساسی به دیگران آسیب بزنیم.

-پس باید یاد بگیریم خشممان را تخلیه کنیم ولی بصورتی که منجر به تخریب نگردد.

اگر بر روی مقداری بنزین کبریتی بیافکنید آتشی هولناک پدید خواهد امد ولی اگر همان بنزین را بصورت حسابشده در درون یک موتور درونسوز بکار ببرید نیرویی مولد تولید خواهید کرد. پس خشم را هم باید به مقادیری کنترل شده و در محیطی امن، آزاد و محترق کرد تا اینکه بتواند در نهایت به "اروس"(= نیروی زندگانی )که همان شکل اصلی و آغازین ان می باشد،بدل گردد.


-در روانکاوی سنتی ،معمول آنست که ترس و خشم مراجع را با "تداعی آزاد" و بدون سانسور و با کشاندن آن به خودآگاهی و هوشیاری شخص تسکین می دهند.


-در "روانشناسی گشتالت" (فریتز پرلز  - Fritz Perlz) و با تکنیک صندلی خالی ،از مراجع خواسته می شود که روبروی یک "صندلی خالی " بنشیند و تصور کند شخصی که خشم یا غم و اندوه او را برانگیخته است، روی ان صندلی  مقابلش قرار دارد. سپس او را تشویق می کنند تا خشم خود را با درشت نمایی هر چه ببیشتر احساس کند تا از میان لایه های رنج و اندوه خود گذشته و با خشم خود تماس برقرار کند و سپس این خشم و تنفر خود را با مشت زدن به یک بالش و یا در دست چرخاندن یک باتوم و سپس فرو اوردن آن بر یک دشمن نامریی(خیالی ) در عمل و به گونه ای تجربی تخلیه کرده و بدین ترتیب التیام یابد.


-بله....ما باید با درد و رنج و خشم خود در تماس باشیم و انها را سرکوب و مدفون نکنیم ( برگرفته از تعالیم ایماگوتراپی دکتر هندریکس،قسمت چهارم)

 

تگها : روانشناسی , کلینیک دی , افسردگی , روانشناسی و مشاوره , خشمگین شدن , کنترل خشم